टिप्पणी लेखन१.शिर्षक लेख्ने
२.समसामयिक विषयका समस्या र कारणहरुमा केन्द्रित भई लेखिने
३.समस्याको उठान गरी समाधानको उपाय समावेश गर्ने
४.१००-१५० शब्दसम्म लेख्ने
५.आदि, मध्य र अन्त्य गरि तीन अनुच्छेद को शैलीमा लेख्ने
६.विश्लेशनात्मक ढंगमा वस्तुपरक ढंगमा लेखिने

Have a question? Ask us in our discussion forum.