सम्पादकलाइ चिठीमिति:………

सम्पादक ज्यु,
कान्तिपुर प्रकाशन
काठमाडौँ, नेपाल

                      विषय:…………….

महोदय,
…………………………….समस्याको परिचय दिदैं उठान गरि समाधानका उपाय पनि समावेश गर्ने………………………………………………………………………………………………………….
………………..

भवदीय
(लेख्ने व्यक्तिको नाम)
(लेख्नेको ठेगाना)


Don't be selfish...share it

Do you think you can improve this post? Contact us!

Find us on Facebook